Home Permakultur designkurs i Tromsø
Permakultur Designkurs i Tromsø 2010 Print E-mail
Friday, 30 April 2010 08:00

Kurs i permakultur

19. - 28. juni 2010
72-timers permakulturkurs i Tromsø.
Pemacultura Picture CTW

 

 

 

 

 

 

PC logoHva er Permakultur? Permakultur er definert som den bevisste bruken av økologiske prinsipper for å skape bærekraftige og produktive livsmiljøer. Permakultur gir et konkret planleggings- og handlingsverktøy for å sikre miljøforsvarlighet i enhver sammenheng.

Sentralt i permakultur står mulighetene til dyrking og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk. Permakultur søker å skape optimale vekselvirkninger mellom planter, dyr, bygninger og infrastrukturer (vann, energi, kommunikasjonssystemer). Gjennom studier av naturlige systemer, erfaringer nedfelt i tradisjonelle landbruksmetoder, samt moderne vitenskap og teknikk, arrangeres alle elementer nøye i forhold til hverandre og landskapet så det skapes systemer som er både økologisk og økonomisk bæredyktige.


Kurset vil gi en grundig innføring i blant annet følgende temaer.

Permakultur brukes i dag over hele verden og det 72-timers sertifikatgivende kurset har det samme grunninnholdet overalt. Prinsippene kan brukes på alt fra små hageinngrep til bydelsplanlegging.

 

 

 • Permakultur - etikk og filosofi og prinsipper
 • Økologisk byggingPermacutura rural
 • Site design med praktisk oppgave
 • Jordsmonn, gartneri og jordbruk
 • Økologi og resurser i fjæresonen og i sjøen
 • Vann, vannrensing
 • Samfunnsbygging (bl.a kommunikasjon,konflikthåndtering konsensus)
 • Økosamfunn (bl.a. økolandsbyer og Transition towns)
 • Kretsløpsøkonomi (bl.a pengesystemer, LETS og bytteringer )Urban Permacutura
 • Bærekraftig teknologi
 • Energikilder
 • Bioregioner

 

HOVEDKURSHOLDERE


Claudio Madaune fotoClaudio Madaune

Tlf: 35042466 / 48242556

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.world-changers.org

Claudio er utdannet geograf og har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakultur-design og utvikling av økolandsbyer. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993. Han har vært involvert i oppstarten av ulike prosjekter innen bærekraftighet og bevaring av naturressurser i forskjellige land. Han var grunnleggeren av den første økolandsbyen i Colombia. Denne landsbyen i Darien-regnskogen, hvor han bodde i ti år, var også en av de første økolandsbyer i Latin-Amerika.


Claudio var representant i eksekutivrådet i ENA (Ecovillage Network of the Americas) for den nordlige delen av Sør-Amerika og er nå leder i ENAs rådgivende komite. Han er en nettverksbygger mellom grasrotbevegelser over hele verden. Han har bodd en periode i Hurdalsjøen Økologiske Landsby i Akershus. Han har undervist mange permakulturkurs i Norge og Latin-Amerika (Chile, Colombia, Puerto Rico og Bolivia). For tiden er han medarbeider i den norske organisasjonen "Change the World" (Forandre verden) og leder utviklingen og gjennomføringen av prosjektet "Telemark Inspirasjonssenter for Bærekraftig Utvikling".

 

 Mauricio Deliz fotoMauricio Deliz

Tlf: 93 05 58 28

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.world-changers.org

Mauricio er utdannet dataingeniør med studier i antropologi og sosialgeografi. Han har i tillegg kurs i “Miljø- og energiplanlegging” og “Internationale utviklingsstudier” ved Universitetet i Oslo. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993 og videregående kurs med David Holmgren i Sverige i 1995. Han har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakulturdesign i økolandsbyer i Norge og Latin-Amerika.

Mauricio var formelt ansvarlig for et permakultur-forskningsfelt ved Geitemyra skolehage i Oslo i flere år. Han har vært involvert i organiseringen av flere internasjonale arrangementer rundt permakultur og bærekraftighet. Han har også drevet med opplæring og det å skape selvstendighet for folk på grasrotnivå. Han har tatt "Transition Town-kurs" i London og i Nederland og er nå med i den europeiske lærergruppen for Transition Town-bevegelsen. Han er godkjent som underviser i todagers-kurset i Transition Town. Han er også leder av organisasjonen "Change the World" i Oslo.

 

ANSVARLIG FOR KURSET


Jan Bang fotoJan Bang
www.permakultur.no/009.shtml , www.okosamfunn.no/styret.html

Jan Bang er diplomholder i permakultur og styremedlem i Norsk Permakulturforening. Han er også styreleder i Kilden Økosamfunn og tidligere leder av Norsk Permakulturforening. Han har holdt kurs i Permakultur og skrevet bøkene «Ecovillages». og «Growing Eco-communities - practical ways to create sustainability».

Jan har siden han studerte i England vært opptatt av økologi og sjølberging. Han har i perioder bodd i kibbutz og holdt permakulturkurs i Israel. Nå bor han på Jevnaker og arbeider for Solborg og camphillbevegelsen der. Jan er sterkt opptatt av hvordan permakultur som system skal styrke seg i Norge og bli bærekraftig og sterk gjennom kvalitetsikring av alle ledd.

I tillegg til disse tre vil vi bruke foredragsholdere fra regionen på enkelte tema.

 

Regionale foredragsholderne:

Den ene regionale foredragsholderne er Tom Lien fra Kåfjord. Han er bl.a. ekspert på urter, både ville og dyrkede. Den andre er Reidar Hanssen fra Måsøy, som kan det meste om sjøfiske og ressurser i havet og fjæresonen. Som bonus blir det en sekvens med områdets samiske historie og arkeologi/gamle boplasser i området.

Stedet

Kurset holdes i Kaldfjorden på Kvaløya, ca 20 km fra Tromsø. Vi leier et stort økologisk hus som har en del spennende elementer. Det er et til økologisk hus på stedet. De holder høner og dyrker poteter, gulrøtter og bær. Vi har tilgang på båt og man kan fiske i fjorden.
Se: http://maps.google.no/maps?f=s&utm_campaign=no&utm_source=no-ha-emea-no-google-gm&utm_medium=ha&utm_term=google%20maps

Kursavgiften

Kursavgiften blir på 5.500 kroner inkludert husrom og all mat. Studenter og trygdede halv pris. Ta kontakt om prisen er et hinder så kan vi prøve å finne en løsning. Påmelding er åpen innen 17. juni.


Mer om Permakultur

Hjemmesiden til Norsk Permakulturforening
: www.permakultur.no
Video om permakultur
: www.permacultureplanet.com/videos.html
Info og permakulturlinker på engelsK
: attra.ncat.org/attra-pub/perma.html
En essensiell dokumentar om matforsyning her: www.viddler.com/explore/PermaScience/videos/4/
Change the World
: www.world-changers.org

CTW logo

 

 

 

Ytterligere informasjon og påmelding:


Epost: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Tlf: 99 32 67 44


Collage CTW

 

PERMAKULTUR DESIGNKURS

72 Timer Grunnkurs

19-28 juni, Kvaløya, Troms

I regi av ”Change the World”

DEL 1

DAG 1

Lørdag 19

DAG 2

Søndag 20

DAG 3

Mandag 21

DAG 4

Tirsdag 22

DAG 5

Onsdag 23

8.00

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

9.00

Introduksjon

Presentasjon

Forventninger

Naturressursene og elementene i perma-

Kulturdesign

(Needs and Yields)

Camp Hill som eksempel på bærekraftig bosetning. Permakultur som organisasjon, i Norge, Norden og Intl.

Sertifisering og diplom.

Energikilder

Vannkraft, sol og vindenergi

Vann og vannrensing anlegg og filtersystem

10.45

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

11.00

Verdens situasjon idag.(Klimaendring, Peak oil og Økologisk fotavtrykk)

Kretsløpsøkonomi (bl.a pengesystemer, LETS og bytteringer)

- Solidarisk økonomi

- Mikrokredit

- Etisk bank

Jordsmonn, gartneri og jordbruk. Økologisk skogbruk

Intensiv dyrknings tekniker på permakulturell måte

Bærekraftig
Teknologi I

Fra avfall til ressurs

-kompostering

-ecosan
(komposttoaletter)

13.00 – 14.30

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

14.30

Hva er permakultur?

Begrep, historikk, filosofi og etikk

Økologi og resurser i fjæresonen og i sjøen Selvforsynings-potensiale ved kysten

Dyr som element innen permakulturdesign.

Bærekraftig
Teknologi II

Ville og dyrkede urter og nytteplanter.

videreforedling

16.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

 

16.15

Prinsipper i permakulturdesign

Observasjoner av naturlige mønstre og kretsløp i forbindelse med bærekraftige systemer

Praksis:

Urtespiral og sirkulære bed

Praksis:

Passiv oppvarming

Solovner

Gamle husdyrraser tilpasset økologisk drift
Økoligisk landbruk i Nord-Norge etc.

18.00 – 19.30

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

20.00

Lysbilder og/eller video


Lysbilder og/eller

Video


Sankthansfeiring med bål og sang og svir

DEL 2

DAG 6

Torsdag 24

DAG 7

Fredag 25

DAG 8

Lørdag 26

DAG 9

Søndag 27

DAG 10

Mandag 28

8.00

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

9.00

Samfunnsbygging Konfliktløsning via konsensus

Eksempler på økosamfunn:

Økolandsbyer

Økonabolag

Transition Towns (Omstillingsbyer)

Fra visjon til konkretisering av ideene i bærekraftige prosjekter

Avtaleinngåelse

basert på konkrete erfaringer

Fra små til stor,

Fra lokal til en bioregional perspektiv

Arbeid med designoppgaver

10.45

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

11.00

Andre tekniker for gruppearbeid

Økolandsbyer rundt om i verden.

- Kollektivt samarbeid mot et felles mål

- kollektive og private områder

Permakultur i praksis:

Avklaring av designoppgaver

Presentasjon og

utveksling av designoppgaver

13.00 – 14.30

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

14.30

Selvutvikling

Økologisk Bygging, Strukturer, naturlige og alternative byggemetoder I

Åpen etter forslag fra

kursdeltakerne

Arbeid med designoppgaver

Utveksling av erfaringer, evaluering og visualisering

16.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

16.15

Praksis:

Rollespil øvelser

Økologisk Bygging, Strukturer, naturlige og alternative byggemetoder II

Praksis:

Øvelser med deltakende metoder

Arbeid med designoppgaver

Avslutning og Sertifisering

18.00 – 19.00

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

19.00


Lysbilder og/eller

video


Lysbilder og/eller video


Kursledere vil være to personer fra organisasjonen ”Change the World”i samarbeid med Jan Bang som diplomholder og ansvarlig lærer, i tillegg til noen foredragsholdere fra regionen på enkelte tema. Undervisningen blir på norsk.

Kurset er godkjent av Jan Bang på vegne av Norsk Permakulturforening og Nordisk Permakultur Institutt.

Programmet vil kunne endres med hensyn til enkelte detaljer innen kursstart, dersom det skulle vise seg å være formålstjenlig for kurset som helhet

 

counter

Content View Hits : 6706655

Map of Sustainable Initiatives form the South

Map

Banner