Home Iniciativas Sociales de Base
Transition Town Imprimir E-mail

IN ENGLISH, Clic here
 


Change the World har vært initiativ til å starte Transition Town i Norge. Vi har arranger forskjellige aktiviteter til å informere om Transition Bevegelsen. Se nede listen med aktiviteter og hva er Transition.

Vi har skaffe oss de nødvendig formell kompetansen. En av oss har tatt "‘Training for Transition-kurs" i England og ”Train the Trainers” i Nederland og er nå med i den europeiske lærergruppen for Transition Town-bevegelsen. Han er godkjent som underviser i todagers-kurset i Transition Town.
 
Sertifiserte kurser:
 • 04.2105 Transtion Town Kurs, Smolyan, Bulgaria Republic
 • 12.2014 Transtion Town Seminar. Kosice, Slovakia Republic
 • 09.2014 Transtion Town Seminar i Praha, Czech Republic  
 • 11.2013 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Økonabolag Villa 4 Alamos, Maipu, Santiago, Chile
 • 06.2013 Transtion Town Seminar, Aguacatan, Gautemala
 • 09.2013 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Landås, Norge
 • 05.2011 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Sagene, Norge
 • 19.-20. Februar. 2011 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Bogota, Colombia. Se film av kursen  herSmileNew!!!Smile    Se bilder av kursen her. Facilitated by Mauricio Deliz, Change the World  Assistent: Soledad Soto
 • 21.-23. Februar. 2011 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Universitet Santo Tomas, Bucaramanga, Colombia. Se film av kursen herSmileNew!!!Smile    Se bilder av kursen her. Facilitated by Mauricio Deliz, Change the World  Assistent: : Soledad Soto, Beatriz Arjona, Claudio Madaune
 • 21.-23. Februar. 2011 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Santa Marta, Colombia. Se film av kursen herSmileNew!!!Smile     Se bilder av kursen her. Facilitated by Mauricio Deliz, Change the World  Assistent: : Soledad Soto, Claudio Madaune
 
KART MED KURSER:        
 
 
 
NESTE KURS KOMMER
 
Training for Transition Kurs, Norway. Når: Mars 2011 (Dato er ikke fastlagt), 2 dager sertifisert kurs.
 
Permakulture Sertifisert kurs, 72 timer. Når: 31.mars – 4 .april og 9.- 13. juni. Hvor: Vestvågøy, Lofoten 
 
 
Fasilitatør:

Mauricio Deliz - cv - chaghe the worldMauricio Deliz er utdannet dataingeniør med studier i antropologi og sosialgeografi. Han har i tillegg kurs i "Miljø- og energiplanlegging" og "Internationale utviklingsstudier" ved Universitetet i Oslo. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993 og videregående kurs med David Holmgren i Sverige i 1995. Han har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakulturdesign i økolandsbyer i Norge og Latin-Amerika.
Mauricio var formelt ansvarlig for et permakultur-forskningsfelt ved Geitemyra skolehage i Oslo i flere år. Han har vært involvert i organiseringen av flere internasjonale arrangementer rundt permakultur og bærekraftighet. Han har også drevet med opplæring og det å skape selvstendighet for folk på grasrotnivå. Han har tatt "Transition Town-kurs" i London og i Nederland og er nå med i den europeiske lærergruppen for Transition Town-bevegelsen. Han er godkjent som underviser i todagers-kurset i Transition Town. Han er også leder av organisasjonen "Change the World" i Oslo. Han har hold 2 internasjonal sertifisert kurs i Chile i sommer 2010.

 
Hvis du er interessert i å arrangere  2 dager sertifisert kurs,  en dag seminar eller en foredrag, ta kontakt med oss:
Change the World, Maurico Deliz, Mobil: 9305 5828, Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
 
 
List med aktiviteter i Transition Town:
Hva
Når
Hvor Bilde
Foredrag

22 Sept. 2009    

Oslo Universitetet
Arrangert av: Change the World, Senter for Utvikling og Miljø- Oslo Universitetet, og Latin Amerika Gruppe i Norge
 Transition Town Universitetet i Oslo - Change the World
Foredrag og visning av film23 Sept. 2009

Sagene Samfunnshuset, Oslo
Arrangert av: Change the World og Sagene Samfunnhuset.

 

 Transition Town Sagene - Change the World
Visning av film


14. Mai 2010


Sagene Samfunnshuset, Oslo
Arrangert av: Sagene Miljø Forum, Change the World, Sagene Samfunnshuset.

 
Transition Town - Video - Change the world
Foredrag

4. Jun. 2010Sagene Samfunnshuset, Oslo
Arrangert av: Change the World, Omstilling Norge

 
Transition town - Sagene - Change the world
Foredrag or World Cafe

11. Jun. 2010

Sagene Samfunnshuset, Oslo
Arrangert av: Omstilling Norge og Change the World

 Transition Town- Lauching - Change the world
Foredrag


24. Jun. 2010
 
Permakulture Design over arktiske sirkel (10 dager)
Tromsø
Arrangert av: Change the World

 Permaculture Tromsø - Change the world
Foredrag09. Jul. 2010

Permaculture Design (10 dager)
Fyresdal, Telemark
Arrangert av: Change the World

 Permaculture Telemark - Fyresdal - Change the world
Foredrag08. Aug. 2010

Universitetet i Santiago
Chile
Arrangert av: Universitetet i Santiago

 Transition town - Univesity of Santiago - Chile - Change the world
Sertifisert Kurs
  02-03. August 2010  De første sertifisert kurs i Transition Town - Rancagua, Chile 
Sertifisert Kurs 07-08. August 2010 De første sertifisert kurs i Transition Town - Santiago, Chile 
Foredrag1. Okt. 2010

Handelshøgskolen i Bodø
Bodø
Arrangert av: Senter for økologisk økonomi og etikk

 Transition town - Handlehøyskole i Bodø - Change the world
Foredrag2.okt. 2010

”Livskraftige Regioner”
Kjerringøy
Arrangert av: Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø, Nordland Fylkeskommune og Kjerringøy lokalutvalg.

 Transition town - Kjerringøy - Change the world.JPG
Foredrag og Open Space 30. Okt. 2010‘Gentle Actions’ at Kunstnernes Hus, Oslo
Arrangert av: Gentle Action
 
 Dream Circle
01-03.,Nov 2010

Oxford, England, Arrangert: Transition Network
Develop the next generation of training for Transition Initiatives (TIs), and to widen the group of people who are involved in creating and delivering this course.

 
 Foredrag  07. Dis. 2010

Arrangert av: Norsk klimanettverk, LO, WWF

Mot klimaendringer og energikrise: Transition towns - et konkret alternativ for lokalsamfunnet. Mauricio Deliz (Omstilling Norge)

 
 Sertifisert Kurs19.-20. Februar. 2011

De første sertifisert kurs i Transition Town - Bogota, Colombia

Arrangert av: Colombia en Hechos, Change the World  

 
 Sertifisert Kurs21.-23. Februar. 2011

De første sertifisert kurs i Transition Town - Universitet Santo Tomas, Colombia

Arrangert av: Universititet Santo Tomas, Change the World 

 
 Sertifisert Kurs21.-23. Februar. 2011

De første sertifisert kurs i Transition Town - Santa Marta, Colombia

Arrangert av: Colombia en Hechos, Change the World 

 
   
 
Hva er Transtion Town ?

En ny type miljøbevegelse “The transition movement” ble startet i Storbritannia for kun få år siden og teller i dag allerede 134 forskjellige lokalsamfunn rundt om i verden. Av historiske grunner kalles disse samfunnene “Transition towns” siden de første initiativene var nettopp byer. Men i dag er det riktigere å snakke om dem som transisjonsinitiativer, siden de like gjerne kan være en kommune, en landsby, en skog eller en øy.
Sentralt i arbeidet står å gjenreise lokalsamfunnet som den sosiale enhet det en gang var. På denne måten ønsker man å forberede menneskeheten på en fremtid der man nødvendigvis må frigjøre seg fra avhengigheten av olje og belage seg på å bruke mindre energi. Bevegelsen ønsker å finne tilbake til hva som var bra med lokalsamfunnene før oljealderen satte inn. Det ønsker de å oppnå gjennom utpreget praktisk arbeid, for eksempel, gjennom lokal matproduksjon istedenfor lange forsyningslinjer, bruk av naturlige lokalt tilgjengelige byggematerialer, ja, til og med lokal valuta. I Totnes, den første transisjonsbyen, kan man i dag betale med “The Totnes Pound” i mange av butikkene. Bevegelsen har som uttalt målsetning at den skal representere et nytt alternativ til de tradisjonelle virkemidlene innen miljøsak, som har vært aktivisme, protester og lobbyvirksomhet. (Fra ”De grønne Arbeidmaur”)IN ENGLISH


Change the World has taken the initiative to start the Transition Town in Norway. We arrange various activities to inform about the Transition movement. Look down the list of activities and What is the Transition?.

We have gotten the necessary formal knowledge. One of us had taken the 'Training for Transition course" in London-England, "Train the Trainers" in the Netherlands and the advance course “Dream Circle” in Oxford-England. He is now in the European Pool of teacher of Transition Town. He can give the two-day certificated course in Transition Town.
 
Certificated courses:
 • 04.2105 Transtion Town Kurs, Smolyan, Bulgaria Republic
 • 12.2014 Transtion Town Seminar. Kosice, Slovakia Republic
 • 09.2014 Transtion Town Seminar i Praha, Czech Republic  
 • 11.2013 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Økonabolag Villa 4 Alamos, Maipu, Santiago, Chile
 • 06.2013 Transtion Town Seminar, Aguacatan, Gautemala
 • 09.2013 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Landås, Norge
 • 05.2011 Transition Town - 2 dager Sertifisert kurs, Sagene, Norge
 • 19.-20. February 2011 Transition Town - 2 days certified Training for Transition course, Bogota, Colombia. Se film av kurs herSmileNew!!!Smile   Se bilder av kursen her. Facilitated by Mauricio Deliz, Change the World  Assistant: Soledad Soto
 • 21.-23. February 2011 Transition Town - 2 days certified Training for Transition course, University Santo Tomas, Bucaramanga, Colombia. Se film av kurs herSmileNew!!!Smile   Se bilder av kursen her. Facilitated by Mauricio Deliz, Change the World  Assistant: : Soledad Soto, Beatriz Arjona, Claudio Madaune
 • 21.-23. Februay. 2011 Transition Town - 2 days certified Training for Transition course, Santa Marta, Colombia. Se film av kurs herSmileNew!!!Smile   Se bilder av kursen her. Facilitated by Mauricio Deliz, Change the World  Assistant: : Soledad Soto, Claudio Madaune
 • 02-03. August 2010 Transition Town - 2 days Certified courses, Rancagua, Chile. See movie of courses     Se bilder av kursen her
 • 07-08. August 2010 Transition Town - 2 days Certified courses, Santiago, Chile. See movie of courses   Se bilder av kursen her

MAP WITH COURSES:        
 
 
COMING NEXT COURSE:
Training for Transition course.
Norway: Winter 2011 (Mars), 2 days certified Training for Transition course
Permacuture Certified Course, 72 hours. When: 31. Mars – 4. April and 9.- 13. juni. Where: Vestvågøy, Lofoten 
 
Facilitator:

Mauricio Deliz - cv - chaghe the worldMauricio Deliz is a graduate engineer with studies in anthropology and social geography. He also has courses in "Environmental and Energy Planning" and "International Development Studies" at the University of Oslo. He took The Permaculture Design course with Max Egger Lind in Norway in 1993 and The Advance Permaculture course with David Holmgren in Sweden in 1995. He has teaching and working practically in Permaculture Design and Ecovillage in Norway and Latin America for more than 15 years.
Mauricio led the Permaculture research fields at Geitamyra School Garden in Oslo for several years. He has been involved in organizing several international events around Permaculture and sustainability. He has also been involved in training, supporting and advice to create sustainable development for people at the grassroots level. He has taken the "Transition Town Course" in London, in the Netherlands and Oxford and is now in the European pool of teacher of Transition Town. He is a certified teacher for the two-day course in Transition Town. He is also chairman of the organization "Change the World" in Oslo. He holds two international certified courses in Chile in august 2010.


If you are interested in arranging two days certified course, a day seminar or a lecture, please contact us:
Change the World, Maurico Deliz, Mobile: 9305 5828, Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
 
List of activities in the Transition Town::
What
WhenWhere Picture
Lecture

22 Sept. 2009    

Oslo University:
Organized by: Change the World, Centre for Development and Environment Oslo University, and Latin America Group in Norway Transition Town University of Oslo - Change the World
 Transition Town Universitetet i Oslo - Change the World
Lecture and Showing Movie Sept. 23. 2009

Sagene Community Center, Oslo
Organized by: Change the World Transition Town Sagene and Sagene Community Centre.

 Transition Town Sagene - Change the World
Showing Movie
14. May 2010

Sagene Community Center, Oslo
Organized by: Sagene Environmental Forum, Change the World, Sagene Community Center.

 
Transition Town - Video - Change the world
Lecture
4. June 2010

Community Center, Oslo
Organized by: Change the World, Transition Norway

 
Transition town - Sagene - Change the world
Speech and World Cafe
11. June 2010

Sagene Community Center, Oslo
Organized by: Transition Norway and Change the World

 Transition Town- Lauching - Change the world
Lecture
24. June 2010
 
Permaculture Design of the Arctic Circle (10 days)
Tromsø
Organized by: Change the World


 Permaculture Tromsø - Change the world
Lecture 09. July 2010

Permaculture Design (10 days)
Fyresdal, Telemark
Organized by: Change the World

 Permaculture Telemark - Fyresdal - Change the world
Lecture 08. Aug. 2010

University of Santiago
Chile
Organized by: University of Santiago

 Transition town - Univesity of Santiago - Chile - Change the world
Lecture 1. Oct. 2010

Graduate School of Business HHB
Bodø
Organized by: Centre for Ecological Economics and Ethics
 

 Transition town - Handlehøyskole i Bodø - Change the world
Lecture 2. Oct. 2010

”Livskraftige Regioner”
Kjerringøy
Organized by: Centre for Ecological Economics and Ethics at the Graduate School of Business HHB, Nordland Fylke and Kjerringøy local committee.
 

 Transition town - Kjerringøy - Change the world.JPG
Lecture and Open Space 30. Oct. 2010‘Gentle Actions’ at Kunstnernes Hus, Oslo
Organized by: Gentle Action
 
 Dream Circle
01-03.,Nov. 2010

Oxford, England, Organized by: Transition Network
Develop the next generation of training for Transition Initiatives (TIs), and to widen the group of people who are involved in creating and delivering this course.

 
 Lecture  07. Dic. 2010

Organized by: Norsk klimanettverk, LO, WWF

Against Clima changes and energy crisis: Transition towns - A concrete alternative for grass root . Mauricio Deliz (Transition Norway)

 
Certificate Courses19.-20. February. 2011

De første sertifisert kurs i Transition Town - Bogota, Colombia

Organized by: Colombia en Hechos, Change the World

 
Certificate Courses21.-23. February. 2011

De første sertifisert kurs i Transition Town - Universitet Santo Tomas, Colombia.

Organized by: University of Santo Tomas, Change the World 

 
Certificate Courses21.-23. February. 2011

De første sertifisert kurs i Transition Town - Santa Marta, Colombia.

Organized by: Colombia en Hechos, Change the World 

 
   

What is Transition Town?

A new kind of environmental movement "The transition movement" was launched in the UK for a few years ago and today there are already 134 different Transition Town communities around the world. For historical reasons, these communities are called "Transition towns" since the first initiatives was just cities. But today it is more correct to speak of them as Transition Initiative, since they could be a municipality, a village, a forest, an island or a University.
Central to the work is to restore the local community as the social entity it once was. In this way one wishes to prepare mankind for a future where one necessarily has to free itself from dependence on oil and rely on using less energy. The movement wants to get back to what was good with local communities before the oil age began. That they want to achieve through different practical work, for example, through local food production instead of long supply lines, use of locally available natural building materials, yes, even the local currency. In Totnes, the first Transition Town, it is possible to pay with "The Totnes Pound" in many of the stores. The movement stated as a new alternative to traditional approach in the environmental issue, which has been campaigning, protests and lobbying. (From "The Greens Working Ants")

 

 

counter

Ver contenido por hits : 6688621

Mapa de Iniciativas Sustentables del Sur

Map

Banner