Home Permakultur designkurs i Lofoten 2011
Permakultur Designkurs i Lofoten 2011 Print E-mail
Friday, 21 January 2011 12:34

Kurs i permakultur design

Delt 1: 9.- 13. juni, 2011
Delt 2: 17. - 21. august, 2011
72-timers permakulturkurs i Lofoten.
 
Pemacultura Picture CTW

 

 

 

 

 

 

 PC logoHva er Permakultur? Permakultur er definert som den bevisste bruken av økologiske prinsipper for å skape bærekraftige og produktive livsmiljøer. Permakultur gir et konkret planleggings- og handlingsverktøy for å sikre miljøforsvarlighet i enhver sammenheng.

Sentralt i permakultur står mulighetene til dyrking og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk. Permakultur søker å skape optimale vekselvirkninger mellom planter, dyr, bygninger og infrastrukturer (vann, energi, kommunikasjonssystemer). Gjennom studier av naturlige systemer, erfaringer nedfelt i tradisjonelle landbruksmetoder, samt moderne vitenskap og teknikk, arrangeres alle elementer nøye i forhold til hverandre og landskapet så det skapes systemer som er både økologisk og økonomisk bæredyktige.


Kurset vil gi en grundig innføring i blant annet følgende temaer.

Permakultur brukes i dag over hele verden og det 72-timers sertifikatgivende kurset har det samme grunninnholdet overalt. Prinsippene kan brukes på alt fra små hageinngrep til bydelsplanlegging.


 • Permakultur - etikk og filosofi og prinsipper
 • Økologisk byggingPermacutura rural
 • Site design med praktisk oppgave
 • Jordsmonn, gartneri og jordbruk
 • Økologi og resurser i fjæresonen og i sjøen
 • Vann, vannrensing
 • Samfunnsbygging (bl.a kommunikasjon,konflikthåndtering konsensus)
 • Økosamfunn (bl.a. økolandsbyer og Transition towns)
 • Kretsløpsøkonomi (bl.a pengesystemer, LETS og bytteringer )Urban Permacutura
 • Bærekraftig teknologi
 • Energikilder
 • Bioregioner

 

HOVEDKURSHOLDERE

Claudio Madaune fotoClaudio Madaune

Tlf: 35042466 / 48242556

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.world-changers.org

Claudio er utdannet geograf og har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakultur-design og utvikling av økolandsbyer. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993. Han har vært involvert i oppstarten av ulike prosjekter innen bærekraftighet og bevaring av naturressurser i forskjellige land. Han var grunnleggeren av den første økolandsbyen i Colombia. Denne landsbyen i Darien-regnskogen, hvor han bodde i ti år, var også en av de første økolandsbyer i Latin-Amerika.


Claudio var representant i eksekutivrådet i ENA (Ecovillage Network of the Americas) for den nordlige delen av Sør-Amerika og er nå leder i ENAs rådgivende komite. Han er en nettverksbygger mellom grasrotbevegelser over hele verden. Han har bodd en periode i Hurdalsjøen Økologiske Landsby i Akershus. Han har undervist mange permakulturkurs i Norge og Latin-Amerika (Chile, Colombia, Puerto Rico og Bolivia). For tiden er han medarbeider i den norske organisasjonen "Change the World" (Forandre verden) og leder utviklingen og gjennomføringen av prosjektet "Telemark Inspirasjonssenter for Bærekraftig Utvikling".

  Mauricio Deliz fotoMauricio Deliz

Tlf: 93 05 58 28

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.world-changers.org

Mauricio er utdannet dataingeniør med studier i antropologi og sosialgeografi. Han har i tillegg kurs i “Miljø- og energiplanlegging” og “Internationale utviklingsstudier” ved Universitetet i Oslo. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993 og videregående kurs med David Holmgren i Sverige i 1995. Han har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakulturdesign i økolandsbyer i Norge og Latin-Amerika.

Mauricio var formelt ansvarlig for et permakultur-forskningsfelt ved Geitemyra skolehage i Oslo i flere år. Han har vært involvert i organiseringen av flere internasjonale arrangementer rundt permakultur og bærekraftighet. Han har også drevet med opplæring og det å skape selvstendighet for folk på grasrotnivå. Han har tatt "Transition Town-kurs" i London og i Nederland og er nå med i den europeiske lærergruppen for Transition Town-bevegelsen. Han er godkjent som underviser i todagers-kurset i Transition Town. Han er også leder av organisasjonen "Change the World" i Oslo.

 ANSVARLIG FOR KURSET

Jan Bang fotoJan Bang
www.permakultur.no/009.shtml , www.okosamfunn.no/styret.html

Jan Bang er diplomholder i permakultur og styremedlem i Norsk Permakulturforening. Han er også styreleder i Kilden Økosamfunn og tidligere leder av Norsk Permakulturforening. Han har holdt kurs i Permakultur og skrevet bøkene «Ecovillages». og «Growing Eco-communities - practical ways to create sustainability».

Jan har siden han studerte i England vært opptatt av økologi og sjølberging. Han har i perioder bodd i kibbutz og holdt permakulturkurs i Israel. Nå bor han på Jevnaker og arbeider for Solborg og camphillbevegelsen der. Jan er sterkt opptatt av hvordan permakultur som system skal styrke seg i Norge og bli bærekraftig og sterk gjennom kvalitetsikring av alle ledd.

I tillegg til disse tre vil vi bruke foredragsholdere fra regionen på enkelte tema.

 

Regionale foredragsholderne:

I tillegg vil lokale foredragsholdere dele sine kunnskapeer om enkelte tema som er spesielt knyttet til vår region.

Stedet

Kurset holdes på Vestvågøya i Lofoten.
Hit reiser man med fly til Leknes, evt med fly til Evenes og bil/buss til Leknes, eller med hurtigruta til Stamsund.
Sted er enda ikke definert. Teori og overnatting /bespisning vil finne samme sted.
Praktisk utendørsarbeide vil finne sted på et lokalt delvis nedlagt småbruk.

Kursavgiften

Kursen skal holdes i to deler. Det er et ønske at alle deltar i begge deler og få sertifikat. Men det kan også tas bare en del etter interesser.
Vi har en minst antall deltakende for å gjennomføre hver del av kurset.

Kursavgiften er enda ikke definert fordi vi venter på svar på søknader om støtte.
Kursavgiften vil inkludere lunsj og middag alle kursdager.
Overnatting betales separat for dem som ønsker å overnatte.
Man anbefaler å være innkvartert da samtaler og samvær utenom foredragene gjerne blir spesielt givende.
Studenter og trygdede vil kunne tilbys rabatt.
Om man ønsker å delta på kun én av kursbolkene er dette mulig, men man vil da ikke få sertifikat. Det blir andre kurs deler i nær framtiden, så man kan ta den andre del senere for å få hele kurs og får sertifikat.

Frist for påmelding er 27. mai.

Mer om Permakultur

Hjemmesiden til Norsk Permakulturforening
: www.permakultur.no
Video om permakultur
: www.permacultureplanet.com/videos.html
Info og permakulturlinker på engelsK
: attra.ncat.org/attra-pub/perma.html
En essensiell dokumentar om matforsyning her: www.viddler.com/explore/PermaScience/videos/4/
Change the World
: www.world-changers.org
CTW logo

 

 

 

Ytterligere informasjon og påmelding:


Ytterligere informasjon og påmelding:
Kontakt Ragnhild Lie
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tlf: 90 50 40 01
Se også www.rags-productions.no


Collage CTW

                                             

PERMAKULTUR DESIGNKURS

72 Timer Grunnkurs, godkjent av Jan Bang
På vegne av Permakultur Foreningen, Norge og Nordisk Permakultur Institutt  
9-13 juni og 17-21 august, Vestvågøy, Lofoten
I regi av ”Change the World”

 

DEL 1

DAG 1

Torsdag 9

DAG 2

Fredag 10

DAG3

 Lørdag 11

 

DAG 4

Søndag 12

DAG 5

Mandag 13

8.00

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

9.00

Introduksjon

Presentasjon 

Forventninger

 

 

 Naturressursene og elementene i perma-

Kulturdesign

(Needs and Yields)

Eksempler på økosamfunner:

-          Økolandsbyer

-          Økonabolager

 

Transition Towns (Omstillingsbyer)

Fra visjon til konkretisering av ideene i bærekraftige prosjekter

Avtaleinngåelse

basert på konkrete erfaringer

Vann og vann rensing anlegg og filter system

 

10.45

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

11.00

 

Verdens situasjon idag.(Klima endring, Peak oil og den Økologisk fot avtrykk)

 

.Observasjoner av naturlige mønstre og kretsløp i forbindelse med bærekraftige systemer

- Kollektivt samarbeid mot et felles mål

- Kollektive og private områder

 

Energykilder

Vannkraft, sol og vindenergi

 

 

Fra avfall til ressurs

-kompostering

-ecosan

(Kompost toalette).

13.00 – 14.30

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

14.30

Hva er permakultur?

Begrep, historikk, filosofi og etikk

Intensiv dyrknings tekniker på PK måte.

Fra små til stor,

Fra lokal til  en bioregional perspektiv

 

Bærekraftig Teknologien

 

Økologisk Bygging, Strukturer, naturlige og alternative byggemetoder I

16.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

16.15

Prinsipper i permakulturdesign

Praksis:

Urtespiral og sirkulære bed

 

Økolandsby prosjekt på Lofoten med lokal foreleser.

Praksis:

Passive oppvarming

Solovener

 

Økologisk Bygging, Strukturer, naturlige og alternative byggemetoder II

18.00 – 19.30

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

20.00

 

Lysbilder og/eller video

 

 

Lysbilder og/eller

Video

 

 

DEL 2

DAG 6

Onsdag 17

DAG 7

Torsdag 18

DAG 8

Fredag 19

DAG 9

Lørdag 20

DAG 10

Søndag 21

8.00

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

FROKOST

9.00

Samfunnsbygging Konfliktløsning via konsensus

 

 

Åpen etter forslag fra

Gruppe.

Økolandsbyer rundt om i verden.

Camp Hill som eksempel på bærekraftig bosetning

Jordsmonn, gartneri og jordbruk. Økologisk skogbruk

 

Arbeid ute med

designoppgaver

10.45

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

11.00

Andre tekniker for gruppearbeid

Åpen etter forslag fra

Gruppe.

Permakultur som organisasjon, i Norge, Norden og Internasjonal.

Sertifisering og diplom

Permakultur i praksis:

Utdeling av oppgaver for Permakultur Design Øving i grupper

Presentasjon og

Utveksling av Permakultur design øvelser i grupper

 

13.00 – 14.30

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

14.30

Selvutvikling

Ville og dyrkede urter og nytteplanter. Med lokal foreleser

Kretsløpsøkonomi (bl.a pengesystemer, LETS og bytteringer)

- Solidarisk økonomi

- Etisk bank

Arbeid ute med

designoppgaver

Utveksling av erfaringer, evaluering og visualisering

16.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

16.15

Praksis:

Rolle spil øvelser

 

Praksis:

Øvelser med deltakende metoder: Tekniker for å få folk til å delta og engasjere seg.

 Økologi og resurser i fjæresonen og i sjøen Selvforsyning potensielt ved kysten. Med lokal foreleser

 

Arbeid ute med

designoppgaver

Avslutning og Sertifisering

18.00 – 19.00

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

19.00

 

Lysbilder og/eller

Video

 

Lysbilder og/eller video

 

 

 Kursledere vil være to personer fra organisasjonen ”Change the World”i samarbeid med Jan Bang som diplomholder og ansvarlig lærer, i tillegg til noen foredragsholdere fra regionen på enkelte tema. Undervisningen blir på norsk.

Programmet vil kunne endres med hensyn til enkelte detaljer innen kursstart, dersom det skulle vise seg å være formålstjenlig for kurset som helhet.

 

counter

Content View Hits : 6706601

Map of Sustainable Initiatives form the South

Map

Banner