Home Permakultur Designkurs i Tromsø 2012
Permakultur Designkurs i Tromsø 2012 Print E-mail
Sunday, 22 April 2012 15:58

Kurs i permakultur design

Del 1 20-24 juni - Del 2 10-15 august, 2012
72-timers permakultur kurs i Tromsø.
 
Permacultur kurs Change the World

 

 

PC logoHva er Permakultur? Permakultur er definert som den bevisste bruken av økologiske prinsipper for å skape bærekraftige og produktive livsmiljøer. Permakultur gir et konkret planleggings- og handlingsverktøy for å sikre miljøforsvarlighet i enhver sammenheng.

Sentralt i permakultur står mulighetene til dyrking og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk. Permakultur søker å skape optimale vekselvirkninger mellom planter, dyr, bygninger og infrastrukturer (vann, energi, kommunikasjonssystemer). Gjennom studier av naturlige systemer, erfaringer nedfelt i tradisjonelle landbruksmetoder, samt moderne vitenskap og teknikk, arrangeres alle elementer nøye i forhold til hverandre og landskapet så det skapes systemer som er både økologisk og økonomisk bæredyktige.

Du kan se noen bilder fra de kursene vi har arrangert i Troms og Telemark i 2010:

Permakultur Kurs Video Change the World

 
Kurset vil gi en grundig innføring i blant annet følgende temaer.
Permakultur brukes i dag over hele verden og det 72-timers sertifikatgivende kurset har det samme grunninnholdet overalt. Prinsippene kan brukes på alt fra små hageinngrep til bydelsplanlegging.


 • Permakultur - etikk og filosofi og prinsipper
 • Økologisk byggingPermacutura rural
 • Site design med praktisk oppgave
 • Jordsmonn, gartneri og jordbruk
 • Økologi og resurser i fjæresonen og i sjøen
 • Vann, vannrensing
 • Samfunnsbygging (bl.a kommunikasjon,konflikthåndtering konsensus)
 • Økosamfunn (bl.a. økolandsbyer og Transition towns)
 • Kretsløpsøkonomi (bl.a pengesystemer, LETS og bytteringer )Urban Permacutura
 • Bærekraftig teknologi
 • Energikilder
 • Bioregioner

 

HOVEDKURSHOLDERE

Claudio Madaune fotoClaudio Madaune

Tlf: 48242556

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.world-changers.org

Claudio er utdannet geograf og har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakultur-design og utvikling av økolandsbyer. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993. Han har vært involvert i oppstarten av ulike prosjekter innen bærekraftighet og bevaring av naturressurser i forskjellige land. Han var grunnleggeren av den første økolandsbyen i Colombia. Denne landsbyen i Darien-regnskogen, hvor han bodde i ti år, var også en av de første økolandsbyer i Latin-Amerika.


Claudio var representant i eksekutivrådet i ENA (Ecovillage Network of the Americas) for den nordlige delen av Sør-Amerika og er nå leder i ENAs rådgivende komite. Han er en nettverksbygger mellom grasrotbevegelser over hele verden. Han har bodd en periode i Hurdalsjøen Økologiske Landsby i Akershus. Han har undervist mange permakulturkurs i Norge og Latin-Amerika (Chile, Colombia, Puerto Rico og Bolivia). For tiden er han medarbeider i den norske organisasjonen "Change the World" (Forandre verden) og leder utviklingen og gjennomføringen av prosjektet "Telemark Inspirasjonssenter for Bærekraftig Utvikling".

  Mauricio Deliz fotoMauricio Deliz

Tlf: 93 05 58 28

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.world-changers.org

Mauricio er utdannet dataingeniør med studier i antropologi og sosialgeografi. Han har i tillegg kurs i “Miljø- og energiplanlegging” og “Internationale utviklingsstudier” ved Universitetet i Oslo. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993 og videregående kurs med David Holmgren i Sverige i 1995. Han har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakulturdesign i økolandsbyer i Norge og Latin-Amerika.

Mauricio var formelt ansvarlig for et permakultur-forskningsfelt ved Geitemyra skolehage i Oslo i flere år. Han har vært involvert i organiseringen av flere internasjonale arrangementer rundt permakultur og bærekraftighet. Han har også drevet med opplæring og det å skape selvstendighet for folk på grasrotnivå. Han har tatt "Transition Town-kurs" i London og i Nederland og er nå med i den europeiske lærergruppen for Transition Town-bevegelsen. Han er godkjent som underviser i todagers-kurset i Transition Town. Han er også leder av organisasjonen "Change the World" i Oslo.

 ANSVARLIG FOR KURSET

Jan Bang fotoJan Bang
www.permakultur.no/009.shtml , www.okosamfunn.no/styret.html

Jan Bang er diplomholder i permakultur og styremedlem i Norsk Permakulturforening. Han er også styreleder i Kilden Økosamfunn og tidligere leder av Norsk Permakulturforening. Han har holdt kurs i Permakultur og skrevet bøkene «Ecovillages». og «Growing Eco-communities - practical ways to create sustainability».

Jan har siden han studerte i England vært opptatt av økologi og sjølberging. Han har i perioder bodd i kibbutz og holdt permakulturkurs i Israel. Nå bor han på Jevnaker og arbeider for Solborg og camphillbevegelsen der. Jan er sterkt opptatt av hvordan permakultur som system skal styrke seg i Norge og bli bærekraftig og sterk gjennom kvalitetsikring av alle ledd.

I tillegg til disse tre vil vi bruke foredragsholdere fra regionen på enkelte tema.

 

Regionale foredragsholderne:

I tillegg vil lokale foredragsholdere dele sine kunnskaper om enkelte tema som er spesielt knyttet til regionen.

Informasjon om regionale foredragsholdere kommer senere.
 
Stedet

Kurset skal holdes sentral i Tromsø byen, slik at de lokale deltakerne kan overnatte hjemmet. Praktiske øvelser vil foregå i et par hager rundt i byen.

Kursavgiften

Kursavgift: kr 6000,- per pers. Kursavgiften dekker kursdeltakelse, samt lunsj og kaffe/te med frukt, alle elve dagene. Det vil så langt det lar seg gjøre serveres vegetariske og økologiske måltider.
Vi ønsker å tilby så solidarisk pris som mulig slik at flere kan få muligheten til å delta, og det vil derfor være mulig å søke om prisreduksjon for studenter og trygdede for 3500. Gi beskjed dersom du kan tenke deg å sponse en annen deltaker helt eller delvis.

Overnatting inngår ikke i kursavgiften. Om man kun ønsker å delta på deler av kurset er dette mulig, men man vil da ikke få sertifikat.


NY Frist for påmelding er 10. juni.


Ytterligere informasjon og påmelding:

Trude Haugseth Moe, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,Tlf.: 957 63523

Vi har en minst antall deltakende for å gjennomføre kurset.

 

Mer om Permakultur

Hjemmesiden til Norsk Permakulturforening
: www.permakultur.no
Video om permakultur
: www.permacultureplanet.com/videos.html
Info og permakulturlinker på engelsK
: attra.ncat.org/attra-pub/perma.html
En essensiell dokumentar om matforsyning her: www.viddler.com/explore/PermaScience/videos/4/
Change the World
: www.world-changers.org
CTW logo

 

 Collage CTW

                                             

PERMAKULTUR DESIGNKURS
Del 1 20-24 juni - Del 2 10-15 august, 2012
72-timers permakultur kurs i Tromsø.
I regi av ”Change the World”

 

DEL 1

JUNI

DAG 1

Onsdag 20.

DAG 2

Torsdag 21.

DAG 3

 Fredag 22.

 

DAG 4

Lørdag 23.

DAG 5

Søndag 24.

 

 

 

 

 

 

08.30

Introduksjon

Presentasjon 

Forventninger

 

 

 Naturressursene og elementene i perma-

Kulturdesign

(Needs and Yields)

Camp Hill som eksempel på bærekraftig bosetning. Permakultur som organisasjon, i Norge, Norden og Intl.

Sertifisering og diplom.

Energikilder

Vannkraft, sol og vindenergi

Fra avfall til ressurs

-kompostering

-ecosan
(komposttoaletter)

10.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

10.15

 

Verdens situasjon idag.(Klimaendring, Peak oil og  Økologisk fotavtrykk)

Kretsløpsøkonomi (bl.a pengesystemer, LETS og bytteringer)

- Solidarisk økonomi

- Mikrokredit

- Etisk bank

Jordsmonn, gartneri og jordbruk. Økologisk skogbruk

Intensiv dyrknings tekniker på permakulturell måte

Bærekraftig og Tilpassende
Teknologi

Dyr som element innen permakulturdesign.

12.00

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

12.45

Hva er permakultur?

Begrep, historikk, filosofi og etikk

Innslag fra lokal foreleser og besøk av urtehage  

Praksis:

Urtespiral og sirkulære bed

Vann og vannrensing anlegg og filtersystem

 

Ville og dyrkede urter og nytteplanter.

videreforedling

14.15

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

14.30

Prinsipper i permakulturdesign

Observasjoner av naturlige mønstre og kretsløp i forbindelse med bærekraftige systemer

Praksis:

Urtespiral og sirkulære bed

Praksis:

Passiv oppvarming

Solovner

Gamle husdyrraser tilpasset økologisk drift
Økologisk landbruk i Nord-Norge etc.

16.00

 

 

 

 

 

19.00 – 20.30

Lysbilder og/eller video

 

Lysbilder og/eller

Video

Sankthansfeiring med bål og sang og svir

 

 

DEL 2

AUGUST

DAG 6

Fredag 10.

DAG 7

Lørdag 11.

DAG 8

Søndag 12.

DAG 9

Mandag 13.

 

DAG 10

Tirsdag 14.

DAG 11

Onsdag 15.

 

 

 

 

 

 

 

08.30

Samfunnsbygging Konfliktløsning via konsensus

 

 

Eksempler på økosamfunn:

Økolandsbyer

Økonabolag

Økosenter

 

Transition Towns (Omstillingsbyer)

Fra visjon til konkretisering av ideene i bærekraftige prosjekter

Avtale inngåelse

basert på konkrete erfaringer

Åpen etter forslag fra

kursdeltakerne

Arbeid med designoppgaver

10.00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

10.15

Andre tekniker for gruppearbeid

Økolandsbyer rundt om i verden.

Indre og Ytre Omstilling

Øke Bevissthet og samfunnsengasjement

Hvordan går du frem med ditt initiativ/prosjekt/mål

Permakultur i praksis:

Avklaring av designoppgaver 

 

Presentasjon og

utveksling av designoppgaver

 

12.00

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

12.45

Selvutvikling

- Kollektivt samarbeid mot et felles mål

- kollektive og private områder

Åpen etter forslag fra

kursdeltakerne

Økologisk Bygging, Strukturer, naturlige og alternative byggemetoder I

Arbeid med designoppgaver

Utveksling av erfaringer, evaluering og visualisering

14.15

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

14.30

Praksis:

Rollespil øvelser

 

Fra små til stor,

Fra lokal til  en bioregional perspektiv

Praksis:

Øvelser med deltakende metoder

Økologisk Bygging, Strukturer, naturlige og alternative byggemetoder II

Arbeid med designoppgaver

Avslutning og Sertifisering

16.00

 

 

 

 

 

 

19.00 – 20.30

Lysbilder og/eller

video

 

Lysbilder og/eller video

 

Lysbilder og/eller video

 

 Kursledere vil være to personer fra organisasjonen ”Change the World”i samarbeid med Jan Bang som diplomholder og ansvarlig lærer, i tillegg til noen foredragsholdere fra regionen på enkelte tema. Undervisningen blir på norsk.

Programmet vil kunne endres med hensyn til enkelte detaljer innen kursstart, dersom det skulle vise seg å være formålstjenlig for kurset som helhet.

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

counter

Content View Hits : 6706527

Map of Sustainable Initiatives form the South

Map

Banner