Norway and
Scandinavia


CHANGE THE WORLD

NORGESTURNE 2005 – 2014

Tusenvis av nordmenn har blitt inspirert og engasjert til en mer bærekraftig fremtid.

“BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG FATTIGDOMSBEKJEMPELSE MED EN N/S PERSPEKTIV”

KONKRETE HANDLING OG KREATIVE LØSNINGER FRA ØKOLANDSBYER, OMSTILLING BYER OG ANDRE SPENNENDE PROSESSER VERDEN RUNDT MOT KLIMA ENDRING, ENERGIKRISE OG GLOBALISERING.

 

UTDANNING FOR

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FOREDRAG/ WORKSHOP / SEMINAR / KONFERANSE

  Utdanning for bærekraftig utvikling er et tema for FNs 10-års mål 2005-2014.

“For ungdom og også for dei fleste vaksne, verkar det som om det er uendeleg avstand til politikarar og næringslivstoppar som har makt til å gjere noko som monner i positiv retning for jordas framtid. Maktesløyse og depresjon kan bli resultatet når vi ser at makteliten i samfunnet styrer i feil retning. Sett i lys av dette er opplegget til Change the world midt i blinken. Gjennom mange gode eksempel, og smittande optimisme frå forelesarane, får ungdom eit innblikk i at mykje positivt skjer, og at det er vanlege folk i grasrotrørsler som gjer det. Eg trur mange i løpet av opplegget innser at kvar enkelt sin innsats er viktig, og at vi ikkje har tid til å vente på at makteliten skal gå frå fagre ord til handling.”

Stein Storvig, inspektør på Namdals Folkehøgskole.

“Inntrykket i etterkant er at det er inspirerende for folk å se at det er så mange rundt om i verden som prøver ut økologiske løsninger. Og ikke minst er det morsomt å se alle de fantasifulle prosjektene. Change The World bidrar til å vise at alle kan være med å forandre verden, og at det ikke alltid er penger som trengs.

Espen Hernes, daglig leder på Svartlamoen i Trondheim, Norges første byøkologiske forsøksområde.

”Jeg synes det var et meget informativt og bra lagt opp foredrag. Det at du viser hvor skapet står med vår verden, og hva som kan/vil skje dersom denne utviklingen fortsetter virker veldig skremmende og opplysende. Og så det med siste delen at det finnes håp og løsninger hvis vi som menneskehet bestemmer oss for det, virker liksom veldig oppløftende da i en tid med stort fokus på klimakrise. Så oppfordrerer bare alle til å bestille dette foredraget for å kunne så noen frø i folk. Veldig bra!

Arild Sveum – Lærer v/Elverum FHS.

Seminaret var svært vellykket.  Min datter er elev på Danvik i år.  Hun kom hjem med stjerner i øynene og jeg tror faktisk seminaret har forrandret hvordan hun ønsker å bruke livet sitt.  Det er nokså stort. Jeg gleder meg til videre samarbeid.

Marie Wiland – Studierektor/Academic Dean – Danvik FHS

 

Selv om dere kanskje ikke i utgangspunktet er spesielt opptatt av miljøspørsmål, er stadig flere bevisst på at vi må gjøre noe hvis vi i det hele tatt ønsker å ha en fremtid.

Vi tilbyr en anledning til å bli kjent med konkrete, spennende og positive alternativer som bygges fra dag til dag, gjennomført av vanlige mennesker i de forskjellige områder på kloden, for en bedre og mer bærekraftig verden.

Vi jobber med bærekraftig utvikling, miljø, solidaritet og nord/sør spørsmål bl.a.. Vi har lang erfaring med konkrete prosjekter i sør og nord, og med opplæring i disse temaene.

Vi arrangerte hundrevis av arrangementer som: seminar/workshop/foredrag/stand/konferanse og andre spennende prosjekter Norges rundt med støtte av NORAD i løpet av 10 års.

Vi reiste landet rundt og besøkte forskjellige folkehøgskoler, universiteter, høyskoler, organisasjoner, ungdom-og videregående skoler og kommuner bl.a. som var interessert i disse temaene.

På turneen vår har vi i løpet av disse 10 års besøkt:

Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) i Ås, Senter for Utvikling og Miljø (SUM) i Oslo, Sund FHS, Fosen FHS, Levanger Fredslag, Svartlamon i Trondheim, Namdals FHS, Sogn hage- og jordbrukskole i Aurland, Åsane FHS, Olavskolen FHS, Vennskap N/S i Stord, Vennskap N/S i Kvinnherad, Vestoppland FHS, Bjerkely FHS, Bergen Økologiske Landsby, Framtiden i Våre Hender: Bergen lokallag, Fyresdal Vg. Steinerskole, Telemark Høgskole i Bø, Alternativmessen i Oslo, Globaliseringskonferansen i Oslo, Oslo Miljøfestival, Universitet i Oslo (UiO), Røyken Vg. Steinerskole, Grønn Hverdag i Stavanger, Solborg FHS, Karmøy FHS, Vennskap Nord/Sør landsmøte, CAAM Vennskap N/S i Moss, Praxiz i Gamlebyen-Frederikstad,Trøndertun FHS, Nordmøre FHS, Sagene Samfunnshus i Oslo, Holtekilen FHS, Møre FHS, Foldsæ Utdanningssenter i Fyresdal, Tunza – U.N. Young International Environment Conference i Stavanger, Sofienberg Vg Skole i Oslo, Steinerskolen i Haugesund, Steinerskolen i Stavanger, Risøy FHS, Atlanten Vg. Skole i Kristiansund, Melhus Vg. Skole, Voss FHS, Norsk Senter for økologisk landbruk i Tingvoll, Tur/Retur Økoløft-uka i Fyresdal, CAAM Folkemøte i Moss, Steinerskolen i Bærum, N&U Rogalands årsmøte i Røvær, Steinerskolen i Tromsø, Færder Vg. Skole i Tønsberg, Nordisk Permakulturtreff, Ting Sommer Møte, Steinerskolen i Ås, 4H Miljøleier i Troms, Skiringsal FHS, Fredtun FHS, Danvik FHS, Vefsn FHS, Sanne Hage i Brøynøsund, Brøynøsund Vgs., Mosjøen bibliotek, Handelshøgskole i Bodø, Barna er Bra Festival i Haugesund, Vardafjell Vg. Skole i Haugesund, VNS Guatemala Seminar i Frederikstad, Hallingdal FHS, Torshus FHS, Sandøya Vel i Tvedestrand, Fjordane FHS, FIVH Årsmøte, Universitet i Nordland, SAIFF i Sagene, Steinerskule i Bergen, Seljord FHS, Elverum FHS, Hardanger FHS, Steinerskole i Asker, Folkeseminar om grønn livsstil (UMB) i Ås, Jaren FHS, 4H Internasjonal Nordkalottleier i Manndalen, Karlsøy Festival i Troms, Sandhornøy skole i Nordland, VNS Lokalsamfunnskonferansen i Stavanger, Grundtvig International Workshop i Sagene,  bl.a. (se på noen av bilder fra disse arrangementer på vår nettside).

Presentasjonene inkluderte visuelt materiale i form av datashow og videor med forskjellige konkrete eksempler fra økologiske  og bærekraftige tiltak verden rundt.

Opplegget kunne tilpasse til forskjellige aldersgrupper, med spennende og morsomme øvelser og praktisk forsøksarbeid.

Vi har et bredt sammensatt program som viser noen av de temaene som vi kan presentere. Dere kan benytte dette som diskusjonsgrunnlag for temaer. Vi kan tilrettelegge et opplegg med de temaene som det er størst interesse for dere. Vi kan tilpasse oss etter behov og engasjement med temaer som blant annet: klimaendring, miljø, bærekraftig utvikling, sosial økologi, nord/sør- spørsmål, utviklingsmodeller, fattigdom, biologisk mangfold, “peak oil”, lokal demokrati, deltagende prosesser, bl. a.