Home Norgesturne 2012
Norgesturne 2011 Print E-mail

Kart av seminarer-foredrager-kurs hold av Change the World i Norge

Map

 CHANGE THE WORLD
NORGESTURNÈ Vår - Høst 2011


"MOT KLIMA & ENERGIKRISE,
HANDLING MED KONKRETE OMSTILLINGSEKSEMPLER FRA BÆREKRAFTIGE BOSETNINGER
I SØR OG NORD"

UTDANNING FOR
BÆREKRAFTIG UTVIKLING


FOREDRAG/ WORKSHOP / SEMINAR / KONFERANSE

 
   
Utdanning for bærekraftig utvikling er et tema for FNs 10-års mål 2005-2014.

"For ungdom og også for dei fleste vaksne, verkar det som om det er uendeleg avstand til politikarar og næringslivstoppar som har makt til å gjere noko som monner i positiv retning for jordas framtid. Maktesløyse og depresjon kan bli resultatet når vi ser at makteliten i samfunnet styrer i feil retning. Sett i lys av dette er opplegget til Change the world midt i blinken. Gjennom mange gode eksempel, og smittande optimisme frå forelesarane, får ungdom eit innblikk i at mykje positivt skjer, og at det er vanlege folk i grasrotrørsler som gjer det. Eg trur mange i løpet av opplegget innser at kvar enkelt sin innsats er viktig, og at vi ikkje har tid til å vente på at makteliten skal gå frå fagre ord til handling."

Stein Storvig, inspektør på Namdals Folkehøgskole.

"Inntrykket i etterkant er at det er inspirerende for folk å se at det er så mange rundt om i verden som prøver ut økologiske løsninger. Og ikke minst er det morsomt å se alle de fantasifulle prosjektene. Change The World bidrar til å vise at alle kan være med å forandre verden, og at det ikke alltid er penger som trengs."

Espen Hernes, daglig leder på Svartlamoen i Trondheim, Norges første byøkologiske forsøksområde.Selv om dere kanskje ikke i utgangspunktet er spesielt opptatt av miljøspørsmål, er stadig flere bevisst på at vi må gjøre noe hvis vi i det hele tatt ønsker å ha en fremtid. Vi tilbyr en anledning til å bli kjent med konkrete, spennende og positive alternativer som bygges fra dag til dag, gjennomført av vanlige mennesker i de forskjellige områder på kloden, for en bedre og mer bærekraftig verden.

Vi vil gjerne presentere oss (se vedlegg). Vi jobber med bærekraftig utvikling, miljø, solidaritet og nord/sør spørsmål bl.a.. Vi har lang erfaring med konkrete prosjekter i sør og nord, og med opplæring i disse temaene.

Vi ønsker med dette å undersøke om dere har interesse av å arrangere seminar/workshop/foredrag sammen med oss i år.

Vi kommer til å arrangere en turnè med flere arrangementer i løpet av vår og høst 2011, der vi kommer til å kjøre landet rundt og besøke forskjellige folkehøgskoler, universiteter, høyskoler, organisasjoner, ungdom, videregående skoler og kommuner som er interessert i disse temaene.

Vi kan eventuelt komme i løpet av året uavhengig av turneen, om det er passer bedre.Ta kontakt!

På turneen vår har vi i løpet av de siste 8 år besøkt:

Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) i Ås, Senter for Utvikling og Miljø (SUM) i Oslo, Sund FHS, Fosen FHS, Levanger Fredslag, Svartlamon i Trondheim, Namdals FHS, Sogn hage- og jordbrukskole i Aurland, Åsane FHS, Olavskolen FHS, Vennskap N/S i Stord, Vennskap N/S i Kvinnherad, Vestoppland FHS, Bjerkely FHS, Bergen Økologiske Landsby, Framtiden i Våre Hender: Bergen lokallag, Fyresdal Vg. Steinerskule, Telemark Høgskole i Bø, Alternativmessen i Oslo, Globaliseringskonferansen i Oslo, Oslo Miljøfestival, Universitet i Oslo (UiO), Røyken Vg. Steinerskole, Grønn Hverdag i Stavanger, Solborg FHS, Karmøy FHS, Vennskap Nord/Sør landsmøte, CAAM Vennskap N/S i Moss, Praxiz i Gamlebyen-Frederikstad,Trøndertun FHS, Nordmøre FHS, Sagene Samfunnshus i Oslo, Holtekilen FHS, Møre FHS, Foldsæ Utdanningssenter i Fyresdal, Tunza - U.N. Young International Environment Conference i Stavanger, Sofienberg Vg Skole i Oslo, Steinerskolen i Haugesund, Steinerskolen i Stavanger, Risøy FHS, Atlanten Vg. Skole i Kristiansund, Melhus Vg. Skole, Voss FHS, Norsk Senter for økologisk landbruk i Tingvoll, Tur/Retur Økoløft-uka i Fyresdal, Steineskolen i Bærum, N&U Rogalands årsmøte i Røvær, Steinerskolen i Tromsø, Færder Vg. Skole i Tønsberg, Nordisk Permakulturtreff, Ting Sommer Møte, Steinerskolen i Ås, 4H Miljøleier i Troms, Skiringsal FHS, Fredtun FHS, Danvik FHS, Vefsn FHS, Sanne Hage i Brøynøsund, Brøynøsund Vgs., Mosjøen bibliotek, Handelshøgskole i Bodø, Barna er Bra Festival i Haugesund,  VNS Guatemala Seminar i Frederikstad, bl.a. (se på noen av bilder fra disse arrangementer på vår nettside www.world-changers.org).

Vi vil gjerne samordne de forskjellige arrangementene geografisk, slik vi kan utnytte reisen best mulig.

Hvis dere er interessert, kom med forslag til mulige datoer, slik at vi kan få anledning til å koordinere noe spennende sammen.

Vi har fått støtte fra NORAD for å drive informasjon om Nord/Sør spørsmål, slik at vi delvis får dekket reisen og andre kostnader.

Presentasjoner inkluderer visuelt materiale i form av datashow og video som viser forskjellige konkrete eksempler fra økologiske tiltak verden rundt.

Vi kommer til å være 1 eller 2 foredragsholdere fra organisajonen Change the World (se vedlagte CV-er).

 Opplegget kan tilpasses til forskjellige aldersgrupper, med spennende og morsomme øvelser og praktisk forsøksarbeid.


Vi tror at vi kan få til et godt samarbeid.

Vi har vedlagt et bredt sammensatt program som viser noen av de temaene som vi kan presentere. Dere kan benytte dette som diskusjonsgrunnlag for temaer. Vi kan tilrettelegge et opplegg med de temaene som det er størst interesse for hos dere. Vi kan tilpasse oss etter behov og engasjement med temaer som blant annet: miljø, bærekraftig utvikling, sosial økologi, nord/sør- spørsmål, utviklingsmodeller, fattigdom, biologisk mangfold, klimaendring, "peak oil".

Vi vil gjerne høre hvilke muligheter dere har når det gjelder dato, tid, hvor langt tid og hvor mye av utgiftene dere har mulighet for å dekke.

Dere finner mer informasjon på vår nettside: www.world-changers.org

 Turne Change the World 2010

 

 

counter

Content View Hits : 6706788

Map of Sustainable Initiatives form the South

Map

Banner